Aanleg project Postcoderoos 2 van start

Door alle regen en nattigheid van de afgelopen maanden was het niet veilig om het dak op te gaan,
maar nu is de aanleg van de zonnepanelen voor het tweede project Postcoderoos flink op stoom.
René Oomkens, die de panelen aanlegt op één van de loodsen achter zijn boerderij, verwacht dat de
installatie eind maart gereed is. De officiële oplevering zal plaats vinden op vrijdag 1 april (echt waar)
in aanwezigheid van wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst.