Groen gas

Al vanaf het begin in 2019 heeft de IJhorstEnergie mogelijkheden gezien om door middel van mestvergisting groen gas te produceren; gas dat met een paar kunstgrepen rechtstreeks geleverd kan worden aan het aardgasnetwerk. Dit idee is ook elders in de gemeente Staphorst opgepikt. In december kreeg de energiecoöperatie bericht dat de Rabo bank €15.000 subsidie beschikbaar stelt voor een onderzoek dat duidelijk moet maken hoe dit op een rendabele manier vorm kan krijgen. Bij dit onderzoek zijn 15 boeren in de buurt van IJhorst betrokken, waaronder een aantal net over de gemeentegrens richting Balkbrug. Als dit tot succes leidt levert het niet alleen groen gas op, maar draagt het ook bij aan het terugdringen van ammoniakuitstoot (stikstof) in de veeteelt.