Warmtepompen en isolatie; informatieavond 21 april 2022

Nu de energieprijzen de lucht in vliegen en Poetin het Russische gas gebruikt om Europa te chanteren
denken meer mensen na over mogelijkheden voor energiebesparing. Vaak wordt daarbij gedacht aan
warmtepompen als mogelijkheid om minder gas te gebruiken. Daarbij komt ook isolatie van de woning
meteen in beeld. Energie die je bespaart hoef je niet op te wekken en zonder goede isolatie lukt het
niet ook om voldoende warmte op te wekken met een warmtepomp. De gemeente Staphorst heeft
onlangs beleid vastgesteld voor de zogenaamde warmtetransitie; nieuwe manieren bedenken om
onze woningen te verwarmen. IJhorst is voor de gemeente een plek om als eerste te kijken wat er kan
en wat dat oplevert. Daarbij is van belang dat er geen plannen van de gemeente zijn om het dorp al
snel van het gas af te halen.
Energiecoöperatie IJhorst heeft contact gelegd met de gemeente om te kijken hoe we hierin samen
kunnen werken. De eerste afspraak is dat we een voorlichtingscampagne gaan organiseren, die op
donderdag 21 april van start gaat met een informatieavond. Op deze avond gaat het niet alleen over
warmtepompen, maar ook over allerlei andere vragen op het gebied van isolatie, energiebesparing en
subsidiemogelijkheden. Op deze avond kunnen ook afspraken gemaakt worden voor persoonlijk
advies, want er is op dit vlak geen standaardoplossing voor iedereen.
De informatieavond vindt plaats op 21 april, 19.30 uur bij café-restaurant Vos in IJhorst.