Icon-klik-op-mij

WIJ GAAN VOOR IJHORST ENERGIE-NEUTRAAL IN 2030

Door energiebesparing en duurzame energieopwekking
bij u thuis en in collectieve projecten

 

 

Zo zijn we begonnen

IJhorst energie is opgericht in juli 2019. We zijn een coöperatie met als doel zoveel mogelijk inwoners van IJhorst en omgeving te betrekken bij energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De coöperatie is voortgekomen uit de werkgroep Buurkracht die met steun van de Dorpsraad IJhorst-Lankhorst e.o. in 2017 is gestart. Eerst met een actie voor energiebesparing door isolatie, vervolgens een actie voor het installeren van zonnepanelen op je eigen dak en daarna een actie voor zonnepanelen op een ander dak…

Op 13 maart 2020 heeft de officiële opening plaats gevonden van ons eerste project postcoderoos. Veertien deelnemers uit IJhorst hebben gezamenlijk 220 panelen aangeschaft, die zijn geïnstalleerd op een loods aan de Heerenweg. In maart 2022 is het tweede project opgeleverd: nog eens 180 panelen op een aangrenzende loods. In 2024 zal het derde project worden gerealiseerd en Inmiddels lopen de voorbereidingen van een vierde project. In totaal heeft de coöperatie nu 40 leden (maart 2024).

zonnepanelen

De voordelen

Behalve het goede gevoel dat je krijgt door bij te dragen aan de productie van duurzame stroom hebben deelnemers ook financiële voordelen. Die verschillen per project, afhankelijk van de subsidieregeling waarvan gebruik gemaakt wordt. Ook de afspraken die gemaakt worden met de energiemaatschappij, waarvan we de opgewekte stroom leveren, bevatten voordelen, voor de coöperatie als geheel en voor de leden afzonderlijk.

Wilt u meedoen?

In 2024 zal ons derde project Postcoderoos opgeleverd worden. Op 6 februari zijn de 19 deelnemers aan dit project toegetreden als lid door een overeenkomst met de coöperatie te ondertekenen.

 Inmiddels is de eerste stap gezet voor een vierde project, dat we willen aanleggen op een dak in Staphorst. Dat biedt mogelijkheden voor inwoners van o.a. Rouveen om dit keer ook deel te nemen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven”. Zie voor meer informatie de brochure op de pagina ‘projecten in ontwikkeling’ elders op deze website.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl