Icon-klik-op-mij

WIJ GAAN VOOR IJHORST ENERGIE-NEUTRAAL IN 2030

Door energiebesparing en duurzame energieopwekking
bij u thuis en in collectieve projecten

IJhorst energie is opgericht in juli 2019. We zijn een coöperatie met als doel zoveel mogelijk inwoners van IJhorst en omgeving te betrekken bij energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De coöperatie is voortgekomen uit de werkgroep Buurkracht die met steun van de Dorpsraad IJhorst-Lankhorst e.o. in 2017 is gestart. Eerst met een actie voor energiebesparing door isolatie, vervolgens een actie voor het installeren van zonnepanelen op je eigen dak en daarna een actie voor zonnepanelen op een ander dak.

Op 13 maart 2020 heeft de officiële opening plaats gevonden van ons eerste project postcoderoos. Veertien deelnemers uit IJhorst hebben gezamenlijk 220 panelen aangeschaft, die zijn geïnstalleerd op een loods aan de Heerenweg. Onze volgende stap is het installeren van nog eens 180 panelen op een aangrenzende loods. Dit verwachten we in 2021 te realiseren.

zonnepanelen

De voordelen

Behalve het goeie gevoel dat je krijgt door bij te dragen aan de productie van duurzame stroom hebben deelnemers ook finaciële voordelen. Die verschillen per project, afhankelijk van de subsidieregeling waarvan gebruik gemaakt wordt. Ook de afspraken die gemaakt worden met de energiemaatschappij, waarvan we de opgewekte stroom leveren, bevatten voordelen, voor de coöperatie als geheel en voor de leden afzonderlijk.

Wilt u meedoen?

In 2022 starten we ons derde project postcoderoos. Daarvoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 3de project dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven”.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl