Algemeen

Niet iedereen heeft zelf een goede plek om duurzaam energie op te wekken. Daarom ontwikkelen wij projecten om dat gezamenlijk te doen. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de overheid aan particulieren biedt, zoals voorheen de Regeling Verlaagd Tarief. Dit is de officiële benaming voor wat in de volksmond de Postcoderoos Regeling (PCR) heet. Voor ons eerste project hebben we gebruik gemaakt van deze regeling. De PCR biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dat hoeft dus niet op je eigen dak, maar kan ergens anders op een geschikte plek. De Regeling Verlaagd Tarief is inmiddels afgelopen en is in april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatie Energieopwekking (SCE). Voor het 1e project blijven we gebonden aan de voorwaarden van de oude regeling. Voor nieuwe projecten maken we gebruik van de nieuwe SCE-regeling.

Voorwaarde om gebruik te maken van de subsidieregeling is dat deelnemers samen een coöperatie vormen. De installatie is eigendom van de coöperatie en de deelnemers participeren daarin door vooraf een bedrag in te leggen dat gekoppeld is aan (een veelvoud van) een paneel plus alle overige kosten voor de installatie. Daar tegenover ontvangt de deelnemer een uitkeringsrecht per paneel, dat recht geeft op een deel van de totale opbrengst van de installatie. Deze opbrengts bestaat uit subsidie en de opbrengst van opgewekte stroom. Zie voor meer info de Beknopte Brochure.

Wie deelneemt in een Postcoderoosproject krijgt niet rechtstreeks de energie van de gezamenlijke installatie, zoals bij zonnepanelen op eigen dak. Je houdt gewoon een contract met een energiebedrijf voor stroom (en gas) op je eigen adres. De stroom die de coöperatie opwekt wordt verkocht aan een energiebedrijf en geleverd via het gewone elektriciteitsnetwerk.

 

0
Totale installatie panelen
0
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Een deelnemer met 10 uitkeringsrechten (= panelen) heeft recht op maximaal 10/200e deel van de totaalopbrengst.

Wie kan deelnemen?

Deelnemers in een Postcodeproject moeten lid worden van de coöperatie. Dat kunnen alleen mensen die wonen in het postcodegebied waar de installatie van de coöperatie staat. Ook inwoners van postcodegebieden die grenzen aan dit centrale postcodegebied kunnen lid worden en deelnemen. In ons geval is dat onderstaand gebied met postcodes, rondom het centrale gebied met postcode 7955.

Deelnemers moeten verder op het net zijn aangesloten via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3×80 Ampère). Dat is voor elk normaal huishouden en kleinere bedrijven het geval.

Overige activiteiten

De coöperatie is in gesprek met de gemeente Staphorst om IJhorst aan te wijzen als pilot voor de wijze waarop de gemeente invulling kan geven aan haar rol bij de energietransitie.

In de directie omgeving van ons dorp zijn nog 3 melkveebedrijven. Als coöperatie stimuleren we onderzoek naar de mogelijkheden om bij deze bedrijven gezamenlijk groengas uit mest te produceren. De intentie is om dat gas vervolgens rechtstreeks te leveren op het bestaande aardgasnet.  In het verlengde hiervan wordt ook gesproken over mogelijkheden om op grotere schaal groen gas te produceren. De gesprekken verkeren nog in een verkennende fase.

Wilt u meedoen?

In de loop van 2022 starten we ons derde project postcoderoos. Daarvoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 3de project dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven”.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl