Algemeen

Niet iedereen heeft zelf een goede plek om duurzaam energie op te wekken. Daarom ontwikkelen wij projecten om dat gezamenlijk te doen. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de overheid aan particulieren biedt, zoals voorheen de Regeling Verlaagd Tarief en tegenwoordig de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dit zijn de officiële benamingen voor wat in de volksmond de Postcoderoos Regeling (PCR) heet. 

Voor ons eerste project hebben we gebruik gemaakt van de Regeling Verlaagd Tarief.  Deze regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dat hoeft dus niet op je eigen dak, maar kan ergens anders op een geschikte plek. De Regeling Verlaagd Tarief is inmiddels afgelopen en is in april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatie Energieopwekking (SCE). Voor het 1e project blijven we gebonden aan de voorwaarden van de oude regeling. Voor nieuwe projecten maken we gebruik van de nieuwe SCE-regeling.

Voorwaarde om gebruik te maken van de subsidieregeling is dat deelnemers samen een coöperatie vormen. De installatie is eigendom van de coöperatie en de deelnemers participeren daarin door vooraf een bedrag per paneel in te leggen incl. alle overige kosten voor de installatie. Daar tegenover ontvangt de deelnemer een uitkeringsrecht per paneel, dat recht geeft op een deel van de totale opbrengst van de installatie, bestaande uit subsidie en de verkoop van opgewekte stroom. Zie voor meer info de Beknopte Brochure.

Wie deelneemt in een Postcoderoosproject krijgt niet rechtstreeks de energie van de gezamenlijke installatie, zoals bij zonnepanelen op eigen dak. Je houdt gewoon een contract met een energiebedrijf voor stroom (en gas) op je eigen adres. De stroom die de coöperatie opwekt wordt verkocht aan een energiebedrijf en geleverd via het gewone elektriciteitsnetwerk.

 

0
Totale installatie panelen
0
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Een deelnemer met 10 uitkeringsrechten (= panelen) heeft recht op maximaal 10/200e deel van de totaalopbrengst.

Wie kan deelnemen?

Deelnemers in een Postcodeproject moeten lid worden van de coöperatie. Dat kunnen alleen mensen die wonen in het postcodegebied waar de installatie van de coöperatie staat. Ook inwoners van postcodegebieden die grenzen aan dit centrale postcodegebied kunnen lid worden en deelnemen. In ons geval is dat het gebied met postcodes rondom het centrale gebied met postcode 7955. De coöperatie kan er echter voor kiezen om een installatie in een aangrenzend postcodegebied te plaatsten en dat als centraal postcodegebied aan te wijzen. Ons 4e project willen we realiseren in Staphorst (postcode 7951) en dan kunnen ook inwoners meedoen uit de postcodegebieden die daaraan grenzen (o.a. Rouveen). Postcode 7701 uit het plaatje hiernaast valt dan af, omdat het niet grenst aan 7951.

Deelnemers moeten verder op het net zijn aangesloten via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3×80 Ampère). Dat is voor elk normaal huishouden en kleinere bedrijven het geval.

Overige activiteiten

De coöperatie is in gesprek met de gemeente Staphorst over de wijze waarop we kunnen bijdragen aan de taak van de gemeente om invulling te geven aan de energietransitie. Daaruit zijn tot dusver een reeks activiteiten voortgevloeid om informatie te geven over energiebesparing en het  plaatsen van een  warmtepomp. Deelnemers kregen daarbij advies aan huis.

IJhorstEnergie heeft het mogelijk gemaakt om met subsidie van de Rabobank een onderzoek te doen naar  de mogelijkheden om groengas uit mest te produceren. De intentie is om dat gas vervolgens rechtstreeks te leveren op het bestaande aardgasnet.  Het onderzoek is inmiddels positief afgesloten en een groep boeren uit IJhorst en omgeving hebben nu een eigen organisatie opgericht om dit initiatief verder te brengen.

Wilt u meedoen?

In de loop van 2024 starten we ons vierde project postcoderoos. Dat willen we realisern in Staphorstzodat ook inwoners van o.a. Rouveen kunnen meedoen. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 4e project dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven” of een mail aan onderstaand adres.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl