In ontwikkeling

Postcoderoos 2

Op 11 november 2021 is in een bijeenkomst met de deelnemers de aftrap gegeven voor project 2. In totaal zijn er 17 deelnemers, waarvan 3 ook deelnemers zijn aan project 1. Inmiddels zijn de deelnemersovereenkomsten getekend en is de opdracht voor de aanleg van de installatie gegeven aan Technisch Installatiebedrijf Oomkens. Ook is het recht van opstal voor gebruik van een loods van Oomkens notarieel bevestigd. Begin 2021 is reeds een kabel aangelegd voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk zodat niets ons meer in de weg staat als de panelen op het dak liggen.

Het project bestaat uit 180 panelen met een vermogen van 340 Wpiek per stuk. Dit is de eerste keer dat we gebruik maken van de nieuwe SCE-regeling. In september 2021 hebben we de beschikking ontvangen voor een subsidie die in 15 jaar kan oplopen tot maximaal €96.666. De werkelijke subsidie zal daar van afwijken, mede afhankelijk van de stroomprijzen op de energiemarkt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de insallatie naar verwachting in maart 2022 in productie worden genomene

0
Totale installatie panelen
5
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Deelnemer met 10 participaties (=panelen) Recht op 10/180e deel van de totaalopbrengst

Postcoderoos 3

Nu het 2e project in de steigers staat nemen we de voorbereidingen ter hand voor het 3e project. Te beginnen met overleg met een aantal dak eigenaren.
Er zijn al potentiële deelnemers voor het project. Zodra we zicht hebben op een geschikt dak zullen we actief gaan werven voor meer deelnemers. Belangstellenden kunnen zich echter ook nu al melden via de knop ‘inschrijven’ of door een mail te sturen aan info@ijhorstenergie.nl. De voorwaarden voor deelname vindt u in de beknopte brochure elders op deze website.

Brochures

Wilt u meedoen?

In de loop van 2022 starten we ons derde project postcoderoos. Daarvoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 3de project dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven”.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl