In bedrijf

Postcoderoos 1

Project 1 bestaat uit 220 panelen met elk een vermogen van 280Wpiek die zijn gelegd op een loods aan Heerenweg in IJhorst. Deze panelen zijn gefinancieerd met de inleg van 14 inwoners uit IJhorst. Daarbij maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief. Dit is de officiële benaming voor wat in de volksmond de Postcoderoos Regeling (PCR) heet. De PCR biedt 15 jaar vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die deelnemers  in een project gezamelijk opwekken. De Regeling Verlaagd Tarief is inmiddels afgesloten en in april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatie Energieopwekking (SCE). Voor het 1ste project blijven we gebonden aan de voorwaarden van de oude regeling.

Op 26 oktober 2021 vond de eerste algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over de activiteiten, de resultaten in het eerste productiejaar en de een vooruitblijk over de te verwachten opbengst in 2021. Over 2020 hebben de deelnemers p/paneel een bedrag van ca €30 terug ontvangen aan betaalde energiebelasting. Voor 2021 wordt ongeveer eenzelfde bedarg verwacht. In verband met de sterk gestegen energieprijzen in de 2e helft van 2021 denkt de regering aan een forse verlaging van de energiebelasting in 2022. Leuk voor alle Nederlanders, maar een tegenvaller voor de deelnemers in project 1. In 2020  en 2021 was de belasting (en dus ook de teruggave) ong. 11 ct. per KWh. In 2022 zou dat minder dan 3ct p/KWh kunnen worden en belasting die je niet hebt betaald kun je ook niet terug krijge

0
Totale installatie panelen
0
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Deelnemer met 10 participaties (=panelen) Recht op 10/220e deel van de totaalopbrengst

 

In dit voorbeeld wijst de administratie van de coöperatie 2.560 kWh toe aan deze deelnemer en geeft die informatie door aan de energieleverancier met wie die deelnemer een contract heeft. Via de energieleverancier wordt bij de deelnemer de energiebelasting over 2.560 kWh in mindering gebracht bij de jaarrekening.


Wilt u meedoen?

In de loop van 2022 starten we ons derde project postcoderoos. Daarvoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 3de project dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven”.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl