In bedrijf

Postcoderoos 1

Project 1 bestaat uit 220 panelen met elk een vermogen van 280 Wpiek die zijn gelegd op een loods aan Heerenweg in IJhorst. Deze panelen zijn gefinancierd met de inleg van 14 inwoners uit IJhorst. Daarbij maken we gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief. Dit is de officiële benaming voor wat in de volksmond de Postcoderoos Regeling (PCR) heet. De PCR biedt 15 jaar vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die deelnemers  in een project gezamenlijk opwekken. De Regeling Verlaagd Tarief is inmiddels afgesloten en in april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatie Energieopwekking (SCE). Voor het 1ste project blijven we gebonden aan de voorwaarden van de oude regeling.

In oktober 2021 en mei 2022 vonden algemene ledenvergaderingen plaats waarop het bestuur  verantwoording heeft afgelegd over de activiteiten en de resultaten plus een vooruitblik over de te verwachten opbrengsten. Over 2020 en 2021 hebben de deelnemers p/paneel een bedrag van ca €30 terug ontvangen aan betaalde energiebelasting.  In verband met de sterk gestegen energieprijzen vanaf de 2e helft van 2021 heeft de regering besloten tot een forse verlaging van de energiebelasting in 2022. Leuk voor alle Nederlanders, maar een tegenvaller voor de deelnemers in project 1. In 2020  en 2021 was de belasting (en dus ook de teruggave) ong. 11 ct per kWh. In 2022 is dat 4 ct. p/kWh. Belasting die je niet hebt betaald kun je ook niet terugkrijgen. 

In 2023 is het beleid opnieuw veranderd, maar nu juist in heel gunstige zin voor de deelnemers. De belasting op stroom is ong. 15 ct p/kWh en dat is juist veel meer dan verwacht bij de start in 2020.

0
Totale installatie panelen
0
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Deelnemer met 10 participaties (=panelen) Recht op 10/220e deel van de totaalopbrengst

 

In dit voorbeeld wijst de administratie van de coöperatie 2.560 kWh toe aan deze deelnemer en geeft die informatie door aan de energieleverancier met wie die deelnemer een contract heeft. Via de energieleverancier wordt bij de deelnemer de energiebelasting over 2.560 kWh in mindering gebracht bij de jaarrekening.


Postcoderoos 2

In maart 2022 is het 2e project Postcoderoos opgeleverd. In totaal zijn er 17 deelnemers, waarvan 3 ook deelnemers zijn aan project 1. De panelen zijn geïnstalleerd op een loods naast project 1. Het project bestaat uit 180 panelen met een vermogen van 340 Wpiek per stuk.

Dit is de eerste keer dat we gebruik maken van de nieuwe SCE-regeling. In september 2021 hebben we de beschikking ontvangen voor een subsidie die in 15 jaar kan oplopen tot maximaal €96.666. De werkelijke subsidie zal daar van afwijken, mede afhankelijk van de stroomprijzen op de energiemarkt. Gezien de hoge verkoopprijs ziet het er echter voorlopig niet naar uit dat we een beroep kunnen/moeten doen op de subsidie.

 
 
0
Totale installatie panelen
5
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Wilt u meedoen?

In de loop van 2022 starten we ons derde project postcoderoos. Daarvoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 3de project dan kunt u zich nu opgeven via de knop “Inschrijven”.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u ook contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl