Nieuws

Persbericht oplevering project Postcoderoos 1

Op 13 maart j.l. verrichte wethouder Alwin Mussche de feestelijke opening van het eerste project Postcoderoos van de energiecoöperatie IJhorst.  Op deze  zonnige vrijdagmiddag werd gevierd dat de eerste 220 zonnepanelen van IJhorst Energie zijn aangesloten op het energienetwerk. Deze panelen zijn gefinancierd door 14 inwoners van IJhorst die gezamenlijk een energiecoöperatie hebben gevormd.

Wethouder Mussche sprak zijn waardering uit voor dit initiatief: Het is (afgezien van commerciële initiatieven) het eerste grote project voor duurzame energie in de gemeente Staphorst dat daadwerkelijk stroom levert.

Nu het eerste project gerealiseerd is gaat IJhorst Energie door met een 2e project van nog eens 180 panelen op dezelfde locatie. Iedereen binnen het postcodegebied van IJhorst en de postcodegebieden die daar aan grenzen kan meedoen. Dus ook inwoners van Staphorst (postcode 7951 en 7715, De Wijk (7957) en Balkbrug (7707) kunnen meedoen. Verder zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal boeren rondom IJhorst om de mogelijkheden te verkennen van mestvergisting en de productie van groen gas. De bedoeling daarvan is om te kijken of het bestaande gasnet in de toekomst zijn functie kan blijven houden.

Voorzitter Bert de Weerd van IJhorst Energie maakte van de gelegenheid gebruik om de wethouder een exemplaar te overhandigen van de “Handreiking vanuit de Samenleving”, opgesteld door Urgenda. Dit boekwerk bevat 54 maatregelen die gemeenten (samen met hun inwoners) kunnen nemen om bij te dragen aan de opdracht voor de overheid om nog in 2020 tot een CO²-reductie van 25% te komen. De inzet is om met zoveel mogelijk kleinschalige initiatieven een bijdrage te leveren aan de oplossing van het energievraagstuk. Het gaat daarbij niet om grootschalige zonneparken en windmolens, maar juist om eenvoudige energie besparingsmaatregelen in woningen en bedrijven, duurzaam asfalt, ander beheer van bos, bermen en plantsoenen. Relatief kleinschalige maatregelen die snel zijn te realiseren, als je maar wilt.

De wethouder was verrast en ontving het boekwerk met zichtbaar genoegen. Juist omdat het pakket een veelheid van maatregelen bevat, wil hij ook de andere leden van het college van BenW vragen om te kijken naar maatregelen die vallen in de verschillende taakvelden van de gemeente. Elke bestuurder kan zo zijn bijdrage leveren.