Nieuws

JAARVERGADERING

Op 26 oktober j.l hield de coöperatie haar eerste jaarvergadering met de leden van project postcoderoos 1. Het bestuur kon verslag doen van een succesvol productieverloop vanaf de start op 12 maart 2020. Door de vele zonuren was de productie in 2020 hoger dan (op basis van het Wpiek-vermogen) kon worden verwacht. In 2021 zal dat dus lager zijn. De leden zijn akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om een winst van ruim  €2.000,- toe te voegen aan de ledenreserve.

Project 1 is tot stand gekomen met de oude postcoderoos-regeling waarbij deelnemers energiebelasting terugkrijgen voor de met hun panelen geproduceerde stroom. Dat leverde voor de leden (met een investering p/paneel van €255,-) ongeveer € 30,- p/paneel op in 2020. Maar met het wijzigen van de energiebelasting wijzigt dus ook deze teruggaaf. Belasting die je niet betaalt hebt kun je immers niet terugkrijgen. De jaarlijkse opbrengst voor de leden is bij project 1 dus niet gegarandeerd.

De coöperatie profiteert intussen van de hoger dan verwachte opbrengst uit verkoop van elektriciteit. Dat is de keerzijde van de stijgende energieprijzen waar iedereen mee te maken heeft.

Op de vergadering traden ook 2 nieuwe leden toe tot het bestuur van de coöperatie. Janneke Vleer en Jan Vos vullen het bestuur aan naast de zittende leden: Herman Wolting, Herman Dunning en Bert de Weerd.

Project 2 gaat definitief van start

Op 24 september 2021 ontving de coöperatie de beschikking van het Rijk voor een subsidie van maximaal €96.666,- voor project 2. Daarmee is de basis gelegd om een aanbod te kunnen doen aan de deelnemers die gezamenlijk het project financieren.

In totaal gaat het om 180 panelen met elk een vermogen van 340 Wpiek (totaal dus 61.200Wpiek). De installatie wordt gefinancierd door 17 deelnemers die p/paneel €285 inleggen. Dat is inclusief alle bijkomende kosten voor de aanleg. Naar verwachting kan de installatie omstreeks maart 2022 in gebruik worden genomen.

Tegenover hun inleg ontvangen de deelnemers een uitkeringsrecht dat 15 jaar loopt vanaf het moment dat de installatie stroom levert. Dat uitkeringsrecht is vastgesteld op €0.10 per gesubsidieerde kWh. Dit levert naar schatting een gemiddelde uitkering van €30,17 p/paneel, p/jaar.