OPLEVERING POSTCODEROOS 2

OPLEVERING POSTCODEROOS 2

Op vrijdagmiddag 1 april heeft wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst de officiële openingshandeling verricht bij de oplevering van het tweede project Postcoderoos.

Hiermee is het doel bereikt dat René Oomkens (eigenaar van het dak) zich had gesteld toen hij ongeveer 15 jaar geleden een paar loodsen voor caravans bouwde achter zijn boerderij met de bedoeling om de daken vol te leggen met zonnepanelen. In het eerste project zijn daarvan 220 gelegd en nu heeft de energiecoöperatie IJhorst daar nog eens 180 aan toegevoegd in het tweede project. Daarnaast liggen er nog 60 panelen voor eigen gebruik door Oomkens.

De wethouder kwam in de elektrische dienstauto en kon deze meteen (symbolisch) aansluiten. In zijn toespraak memoreerde de wethouder dat IJhorstEnergie in 2020 de eerste partij was in de gemeente Staphorst die een groot, collectief project voor opwek van duurzame energie in gebruik nam. In 2022 is de coöperatie nog steeds koploper met het tweede project.

De beide installaties zijn administratief van elkaar gescheiden omdat gebruik gemaakt wordt van verschillende rijksregelingen die er zijn (geweest) om collectieve projecten voor duurzame energie te stimuleren. Ook al verschilt het aantal zonnepanelen is de opbrengst van beide projecten ongeveer gelijk. In 2 jaar tijd is het vermogen van de zonnepanelen gestegen van 280 Wpiek naar 340 Wpiek.