Over ons

IJhorst energie is voortgekomen uit een werkgroep IJhorst Energie(k) die was aangehaakt bij de Dorpsraad IJhorst-Lankhorst e.o. De werkgroep werd ondersteund door Buurkracht. De gemeente Staphorst faciliteerde de activiteiten van de werkgroep met een subsidie van €900 voor het beleggen van diverse informatiebijeenkomsten en andere activiteiten. Vanaf juli 2019 is deze werkgroep verzelfstandigd als Energiecoöperatie IJhorst u.a. Ook bij de oprichting van de coöperatie heeft de gemeente een subsidie van €1.000 verstrekt om aanloopkosten te dekken.

De werkgroep heeft zich bij de start in 2017 in eerste instantie gericht op energiebesparing. Er is een infoavond georganiseerd over isolatie, met medewerking van verschillende bedrijven die informatie gaven over isolatiemogelijkheden in de breedste zin. In dit verband hebben leden van de werkgroep met behulp van een warmte scanapparaat metingen verricht bij geïnteresseerde inwoners van het dorp.

De tweede actie was gericht op het aanleggen van zonnepanelen op eigen dak. Ook hiervoor is een infoavond georganiseerd. Een tiental inwoners is naar aanleiding daarvan overgegaan tot het leggen van zonnepanelen.

De derde stap betrof info over andere mogelijkheden tot energieopwekking. Dat heeft geleid tot het opzetten van een project Postcoderoos, waarover hieronder meer. Dit project is de directe aanleiding tot het oprichten van de energiecoöperatie, gezien de eisen die de overheid stelt om in aanmerking te komen voor belastingfaciliteiten of subsidie.

Alle infoavonden werden bezocht door 30-40 inwoners van ons dorp, op een bestand van ca 400 woningen.

 
 

 

Wilt u meedoen?

In de loop van 2022 starten we ons derde project postcoderoos. Daarvoor zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan dit 3de project dan kunt u zich ni opgeven via “Inschrijven”.

Voor meer informatie over IJhorst energie en onze projecten kunt u contact opnemen via info@ijhorstenergie.nl info@ijhorstenergie.nl