Projecten

Postcoderoos 1

Niet iedereen heeft zelf een goede gelegenheid om duurzaam energie op te wekken. Daarom ontwikkelen wij projecten om dat gezamenlijk te doen. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de overheid aan particulieren biedt, zoals de Regeling Verlaagd Tarief. Dit is de officiële benaming voor wat in de volksmond de Postcoderoos Regeling (PCR) heet. Deze PCR biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie (of windenergie) die deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dat hoeft dus niet op je eigen dak, maar kan ergens anders op een geschikte plek. Voorwaarde is dat deelnemers samen een coöperatie vormen.

De panelen zijn eigendom van deze coöperatie. De deelnemers participeren daarin door een investering vooraf in zonnepanelen. Een paneel=een participatie. Per participatie heeft de deelnemer recht op teruggaaf van energiebelasting.  In 2020 is de opbrengst vanaf 12 maart.

0
Totale installatie panelen
0
Totale jaaropbrengst kWh
0
Opbrengst per paneel kWh

Deelnemer met 10 participaties (=panelen) Recht op maximaal 10/220e deel van de totaalopbrengst

In dit voorbeeld wijst de administratie van de coöperatie 2.500 kWh toe aan deze deelnemer en geeft die informatie door aan de energieleverancier met wie die deelnemer een contract heeft. Via de energieleverancier wordt de deelnemer de energiebelasting over 2.500 kWh in mindering gebracht bij de jaarrekening. In 2020 is de energiebelasting € 0,118  p/kWh. Dit tarief wordt door de belastingdienst jaarlijks aangepast.

Wie deelneemt in een Postcoderoosproject krijgt dus niet rechtstreeks de energie van de gezamenlijke installatie, zoals bij zonnepanelen op je eigen dak. Je houdt gewoon een contract met een energiebedrijf voor stroom (en gas) op je eigen adres. De stroom die de coöperatie opwekt wordt verkocht aan een energiebedrijf (in ons geval Greenchoice) en geleverd via het gewone elektriciteit netwerk.

De opbrengst van de verkoop van de opgewekte energie komt ten goede aan de (leden van de) coöperatie. Daarmee worden de lopende, jaarlijkse kosten betaald.

 
 

Brochures